Ett cirkulärt system

Tar till vara på outnyttjad värmeenergi i spillvatten
Cirkulerar tillförd energi mer än 10 gånger
Enkel och skalbar lösning
Läs mer om Evertherms lösning >

Energieffektiva lösningar sedan 2014

till kunder som exempelvis
Öka fastighets­värdet med bevisat effektiv metod

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt White paper >>
Insikter från Evertherm
INSIKT
2021-05-17

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.

LÄS MER
Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten
INSIKT
2021-04-27

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

Hur fungerar återvinningssystemet och hur stor är risken för efterföljande underhåll? Evertherms avloppsvärmeväxlare skiljer sig från andra lösningar.

LÄS MER
Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

Äldre insikter

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning
2021-04-07

Hur ska bygg- och fastighetsbolag tänka för att möta de allra strängaste energikraven och säkra marktilldelning till den lägsta alternativkostnaden?

Öka fastighetsvärdet och förbättra driftnetto med energiåtervinning
2021-03-15

Återvinning av värmeenergin från fastighetens spillvatten ger ett förbättrat driftnetto, ökat fastighetsvärde och maximal klimatnytta.

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få i bidrag
2021-02-23

Lägre energinyckeltal möjliggör investeringsstöd för hyresbostäder och studentlägenheter. Sedan 1 februari 2020 är det dessa regler som gäller.