Ett cirkulärt system

Tar till vara på outnyttjad värmeenergi i spillvatten
Cirkulerar tillförd energi mer än 10 gånger
Enkel och skalbar lösning
Läs mer om Evertherms lösning >

Energieffektiva lösningar sedan 2014

till kunder som exempelvis
En säker metod för att öka fastighetsvärdet

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt White paper >>
Nyheter från Evertherm
NYHETER
2021-04-07

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

För att få bygga en fastighet måste fastighetsägare och byggherrar förhålla sig till en mängd krav ställda från både Boverket och kommunen. Fr o m 1 september 2020 gäller t ex skärpta energikrav för flerbostadshus.

LÄS MER
Så når du energikraven som möjliggör markanvisning
NYHETER
2021-03-16

Öka fastighetsvärdet och förbättra driftnetto med energiåtervinning

Fastigheter med låg energiförbrukning och minimala klimatavtryck blir en allt viktigare fråga för hyresgäster och bostadsrättsägare. Som fastighetsägare måste varje investering motiveras ur flera perspektiv, men hur kan du veta att en investering faktiskt lönar sig? En klimat- och energiinvestering för att öka fastighetsvärdet – är det möjligt?

LÄS MER
Öka fastighetsvärdet och förbättra driftnetto med energiåtervinning

Äldre nyheter

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få i bidrag
2021-03-10

Lägre energinyckeltal möjliggör investeringsstöd för hyresbostäder och studentlägenheter. Sedan 1 februari 2020 är det dessa regler som gäller.

Sänk energikostnaderna och höj fastighetsvärdet – istället för IMD
2021-03-12

Fastighetsägaren eller BRFer kan välja Evertherm istället för att installera IMD och då uppnå garanterad energibesparing och klimatnytta.

Folkets Hus moderniseras för att möta klimatmål
2021-03-05

Med ett komplett system för energiåtervinning har Folkets Hus minskat sitt klimatavtryck med motsvarande drygt 7 ton CO2-ekvivalenter i utsläpp.