Ett cirkulärt system

Tar till vara på outnyttjad värmeenergi i spillvatten
Cirkulerar tillförd energi mer än 10 gånger
Enkel och skalbar lösning
Läs mer om Evertherms lösning >

Energieffektiva lösningar sedan 2014

till kunder som exempelvis
En säker metod för att öka fastighetsvärdet

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt Whitepaper >>
Insikter från Ecoclime.se
INSIKTER

Klartecken till fastighetsägare att installera Evertherm SEW

Kommunala VA-bolag kan inte längre förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten. Kommunförbundets jurister ger nationellt klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherm SEW.

LÄS MER
INSIKTER

Reportage: Uppgraderar Folkets hus för att möta klimatmål

Äldre fastigheter är ett särskilt fokusområde i FN:s klimatmål och nu har Ecoclime installerat utrustning för att Folkets hus i Vilhelmina ska bli mer självförsörjande på energi.

LÄS MER

Nyheter

Stockholmshem minimerar energikonsumtionen i nya bostäder
Jan 17, 2020

Ecoclime fick i september 2019 en order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten.