NYHET! Nu finns ett statligt stöd att söka för energieffektivisering. Läs mer här >>

Ett cirkulärt system

Tar till vara på outnyttjad värmeenergi i spillvatten
Cirkulerar tillförd energi mer än 10 gånger
Enkel och skalbar lösning
Läs mer om Evertherms lösning >

Energieffektiva lösningar sedan 2014

till kunder som exempelvis
Öka fastighets­värdet med bevisat effektiv metod

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt White paper >>
Insikter från Evertherm
INSIKT
2021-10-07

Så funkar stödet för energieffektivisering i flerbostadshus

Nu (från 1 okt 2021) kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar söka ett nytt statligt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Vilka gäller det för? Och vad innebär det? Hur kan jag få hjälp med detta?

LÄS MER
Så funkar stödet för energieffektivisering i flerbostadshus
INSIKT
2021-05-17

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.

LÄS MER
Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

Äldre insikter

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?
2021-04-27

Avloppsvärmeväxlare återvinner den värme i spillvattnet som annars spolas bort och minimerar på så sätt energisvinnet i fastigheter.

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning
2021-04-07

Hur ska bygg- och fastighetsbolag tänka för att möta de allra strängaste energikraven och säkra marktilldelning till den lägsta alternativkostnaden?

Öka fastighetsvärdet och förbättra driftnetto med energiåtervinning
2021-03-15

Återvinning av värmeenergin från fastighetens spillvatten ger ett förbättrat driftnetto, ökat fastighetsvärde och maximal klimatnytta.