Ett cirkulärt system

Tar till vara på outnyttjad värmeenergi i spillvatten
Cirkulerar tillförd energi mer än 10 gånger
Enkel och skalbar lösning
Läs mer om Evertherms lösning >

Energieffektiva lösningar sedan 2014

till kunder som exempelvis
En säker metod för att öka fastighetsvärdet

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt White paper >>
Insikter från Ecoclime.se
INSIKTER

EU-projekt i Vilhelmina visar på enorm energieffektivisering

Andelen externt tillförd energi för Folkets Hus uppvärmning har minskat med ca 70 % bl a genom att energi från spillvatten nu recirkulerar upp till 20 gånger.

LÄS MER
INSIKTER

Klartecken till fastighetsägare att installera Evertherm SEW

Kommunala VA-bolag kan inte längre förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten. Kommunförbundets jurister ger nationellt klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherm SEW.

LÄS MER

Nyheter

Folkets Hus moderniseras för att möta klimatmål
Nov 10, 2020

Med ett komplett system för energiåtervinning har Folkets Hus minskat sitt klimatavtryck med motsvarande drygt 7 ton CO2-ekvivalenter i utsläpp.

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år
Oct 13, 2020

Sveriges samtliga fastighetsägare kan sänka energikostnader med motsvarande 3 miljarder kr/år med Evertherm.

Stockholmshem minimerar energikonsumtionen i nya bostäder
Jan 17, 2020

Ecoclime fick i september 2019 en order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten.