INVESTERINGSSTÖD

Vilka bidrag och stöd kan du söka? Och vad gäller?

Det finns statliga investeringsstöd för olika typer av investeringsprojekt, exempelvis vid byggnad av hyresbostäder eller om man inför energieffektivserande åtgärder. Men vad gäller? Vi på Evertherm hjälper dig!

Bidrag finns att söka för såväl nyproduktion som ROT-projekt. Bostäder är en av de sektorer som använder mest energi och är följaktligen ett fokusområde för de stöd som regeringen beslutat om i omgångar de senaste åren. Vi på Evertherm har hjälpt många av våra kunder att nå uppsatta mål för att möjliggöra finansiering. Läs mer nedan.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
Peter Bodin
Försäljning
070-555 61 18

Investeringsstöd för hyresbostäder och studentlägenheter – vad gäller?

Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. I vissa fall kan stödet uppgå till 100 miljoner kronor. Men vad är det som gäller för att söka stödet? Vilka kriterier måste du uppfylla för att ansöka?

Syftet med stödet är att det ska byggas fler hyresrätter
och bostäder för studerande. Bostäderna ska ha låga
boendekostnader och låg energianvändning. Sedan 1
februari 2020 är det dessa regler som gäller:

Hyreslägenheter eller studentboende

Stödet är till för hyreslägenheter i områden med bostadsbrist / studentlägenheter i universitetsområden / i vissa fall för kommuner med brist på viss typ av bostäder.

Nyproduktion eller ROT

Så länge det är hyresrätt så spelar det ingen roll om du bygger nytt, gör omfattande renoveringar eller bygger om helt. För ombyggnad krävs dock att byggnaden inte varit bostadsrätter de senaste åtta åren.

Små lägenheter

För att få högsta möjliga stödbelopp ska du bygga små lägenheter. Stödbeloppet räknas ut från hur stora (små) lägenheterna är:

 • 35 m² BOA = högsta beloppet.
 • Över 35 m² BOA (upp till 70 m²) = 50 % av högsta
  belopp
 • Över 70 m² BOA = inget stöd

Högsta stödbelopp hyresrätt:

 • 7 100 kr/m² BOA i Stockholm
 • 5 800 kr/m² BOA i Gbg/Malmö, i regioner nära
  Sthlm
 • 4 800 kr/m² BOA övriga landet

Högsta stödbelopp student:

 • 7 100 kr/m² BOA i Stockholm
 • 5 800 kr/m² BOA utanför Sthlm

Exempel, lägenhet på 77 kvadratmeter i Stockholm:

35 × 7 100 kr = 248 500 kr
35 × 3 550 kr = 124 250 kr
7 × 0 kr = 0 kr
Totalt belopp:
248 500 + 124 250 + 0
= 372 750 kr per lägenhet

Låg hyra

Stöd får bara lämnas om projektet säkerställer relativt lägre boendekostnader (normhyra enligt Boverkets byggregler – BBR).

Normhyran enligt BBR (hyresrätt):

 • 1 550 kr/m² Sthlm
 • 1 450 kr/m² i Gbg/Malmö, i regioner nära Sthlm
 • 1 350 kr/m² övriga landet

Student:

 • 1 550 kr/m² Sthlm
 • 1 450 kr/m² övriga landet

Låg energianvändning

Energianvändningen i fastigheten måste hållas under en viss nivå. Och för att få ännu högre bidrag (75 % mer!) får huset bara ”spendera” upp till ca 42 kWh/m²/år.

Grundvillkor:

Fastigheten får nå högst 88 % av kraven för energiavnändning som står i BBR.

BBR-kraven: 75 kWh/m²/år*, fr o m 1 juli 2020. Alltså får din fastighet inte använda mer än 66 kWh/m²/år (88 % av 75) för att erhålla investeringsstödet.

75 % högre bidrag:

Minska energianvändningen till 56 % av BBR så får stödbeloppet höjas med 75 %.

Det vill säga 56 % av 75 kWh* = 42 kWh/m²/år.

Med smarta lösningar, så som energiåtervinning med Evertherm, kan nyckeltalen minska rejält i din fastighet. Genom att återanvända energin som finns i spillvattenflödet – istället för att spola bort det – så minskar behovet av tillförd energi avsevärt. Med Evertherms systemlösning som exempel så återvinner du minst 90 % av den energi som tillförts för uppvärmning av varmvattnet i en fastighet.

Vill du ha hjälp att räkna på hur du kan uppnå energibesparingen som krävs?

Testa att använda vår kalkylator eller hör av dig till oss direkt.

*Siffran är EP_PET-kravet i BBR. EP_PET = Energiprestanda uttryckt som primärenergital [kWh/m² Atemp/år].

Hur stort stöd kan du få?

Högsta möjliga belopp är 100 miljoner kronor (10 miljoner euro) per byggnadsprojekt. De totala kostnaderna för ett byggnadsprojekt får inte heller överstiga 200 miljoner kronor. Däremot: Om ett byggnadsprojekt avser flera etapper och sökanden begär att skilda beslut om stöd fattas, får Länsstyrelsen handlägga varje etapp som ett projekt. Stöd kan då ges för varje etapp.

Projekt måste också påbörjas inom ett år räknat från Länsstyrelsens beslut om stöd.

Vill du ha hjälp att räkna på hur du kan uppnå energibesparingen som krävs?

Testa att använda vår kalkylator eller hör av dig till oss direkt.