OM OSS

För att all energi­produktion är klimat­påverkande

Evertherm är ett dotterbolag inom Ecoclime Group, en företagsgrupp som levererar klimatteknik för fastighetsbranschen. Bolagen i gruppen tar fram och utvecklar innovationer samt driver projekt där målet är att skapa lägre energikonsumtion och klimatavtryck i fastigheter och industriprocesser samt ett hälsosammare inomhusklimat. Ecoclime Group är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets långsiktiga mål är att expandera verksamheten i norra Europa. Totalt arbetar ca 80 anställda i koncernen med produktutveckling, produktion, projektledning, installation, service, marknad och ledning.

"All produktion av energi är klimatpåverkande på ett eller annat sätt. Ur det perspektivet måste återvinning av den energi som tillförts ett system, istället för att släppa ut den i avloppet, ses som en självklarhet."

– Lennart Olofsson, senior advisor, tidigare vd

Fröet till Evertherm såddes i samband med att grundarna till Ecoclime investerade i ett patent på en teknik för värmeväxling 2013. Efter en fas av intensiv produktutveckling introducerades 2017 ett nytt koncept för cirkulära energisystem och en vision om att göra fastigheters totala energiförsörjning förnybar till 100 %.

Evertherm verkar sedan januari 2020 i ett eget bolag, till följd av Ecoclime Groups strategi att bolagisera dess olika verksamheter inom cirkulär energi, inomhusklimat, ventilation och fastighetsautomation. Försäljning av Evertherms produkter hanteras av Ecoclimes gemensamma säljkår, som säljer systemlösningar åt alla dotterbolag inom gruppen.

Öka fastighets­värdet med bevisat effektiv metod

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt White paper >>