2021-07-01

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få i bidrag

Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Men vad är det som gäller för att söka stödet? Vilka kriterier måste du uppfylla för att ansöka?

Statligt bidrag för hyresrätter med låg energianvändning

Syftet med investeringsstödet är att det ska byggas fler hyresrätter och bostäder för studerande. Bostäderna ska ha låga boendekostnader och låg energianvändning. Stödet är till för hyreslägenheter i områden med bostadsbrist eller för studentlägenheter i universitetsområden och i vissa fall för kommuner med brist på viss typ av bostäder.

 

Är investeringsstödet för nyproduktion eller ROT?

Så länge det är hyresrätt så spelar det ingen roll om du bygger nytt, gör omfattande renoveringar eller bygger om helt. För ombyggnad krävs dock att byggnaden inte varit bostadsrätter senaste åtta åren.

Satsa på små lägenheter för att få högsta möjliga bidrag

För att få högsta möjliga stödbelopp ska du bygga små lägenheter. Mer exakt lägenheter med upp till 70 kvadratmeter boarea (BOA). Upp till 35 m² BOA ges hela högsta beloppet, sen ges 50 % av högsta beloppet upp till 70 m² och efter 70 m² ges inte något vidare stöd.

 • 0–35 m² BOA = 100% av stödbeloppet
 • 36–70 m² BOA = +50 % av stödbeloppet
 • BOA utöver 70 m² = inget belopp

Stödbelopp hyresrätt:

 • 7 100 kr/m² BOA i Stockholm
 • 5 800 kr/m² BOA i Göteborg/Malmö eller regioner nära Stockholm
 • 4 800 kr/m² BOA övriga landet

Stödbelopp student:

 • 7 100 kr/m² BOA i Stockholm
 • 5 800 kr/m² BOA utanför Stockholm

Exempel, hyreshus med lägenheter på 77 m² i Stockholm:

35 × 7 100 kr = 248 500 kr

35 × 3 550 kr = 124 250 kr

7 × 0 kr = 0 kr

Totalt belopp:

248 500 + 124 250 + 0

= 372 750 kr per lägenhet

Lägenheterna måste följa normhyra enligt BBR

Stöd får bara lämnas om projektet säkerställer låga boendekostnader (normhyra enligt Boverkets byggregler – BBR).

Normhyran för hyresrätt enligt BBR:

 • 1 550 kr/m² i Sthlm
 • 1 450 kr/m² i Gbg/Malmö, i regioner nära Sthlm
 • 1 350 kr/m² övriga landet

Normhyra för studentlägenheter:

 • 1 550 kr/m² i Sthlm
 • 1 450 kr/m² övriga landet

Energianvändning – hårdare krav än BBR

För att erhålla investeringsstödet måste energianvändningen i fastigheten hållas under en viss nivå. Enligt grundvillkoret får fastigheten nå högst 88 % av kraven för energianvändning som står i BBR. Kraven som står i BBR fr o m 1 juli 2020 är 75 kWh/m²/år*. Alltså får din fastighet inte använda mer än 66 kWh/m²/år (88 % av 75) för att erhålla investeringsstödet.

Lägre energianvändning säkerställer 75 % högre bidrag

För att få ytterligare stöd, en energibonus, får husets energianvändning högst nå 56 % av BBR-reglerna. 56% av 75 kWh* = 42 kWh/m²/år. Om huset bara ”spenderar” upp till ca 42 kWh/m²/år får alltså stödbeloppet höjas med 75 %.

*Siffran är EP_PET-kravet i BBR. EP_PET = Energiprestanda uttryckt som primärenergital [kWh/m² Atemp/år].

Du kan få 100 miljoner kronor i investeringsstöd

Högsta möjliga belopp är 100 miljoner kronor per byggnadsprojekt. De totala kostnaderna för ett byggnadsprojekt får då inte heller överstiga 200 miljoner kronor. Däremot om ett byggnadsprojekt avser flera etapper och sökanden begär att skilda beslut om stöd fattas, får Länsstyrelsen handlägga varje etapp som ett projekt. Stöd kan då ges för varje etapp.

Projekt måste påbörjas inom ett år räknat från Länsstyrelsens beslut om stöd.

Garanterad energibesparing för att nå högsta möjliga bidrag

Med en lösning för återvinning av värme i spillvatten kan energinyckeltalen minska rejält i din fastighet. Genom att återanvända minst 90 % av värmeenergin som finns i fastighetens spillvatten – istället för att spola bort det – så minskar behovet av tillförd energi avsevärt.

Vill du ha hjälp att räkna på hur du kan uppnå energibesparingen som krävs? Testa att räkna själv med vår kalkylator eller kontakta oss på Evertherm direkt.