2021-06-15

Sänk energikostnaderna och höj fastighetsvärdet – istället för IMD

I juli 2021 börjar EUs nya lagstiftning om individuell mätning och debitering (IMD) att gälla. Detta är ett gyllene tillfälle för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att istället genomföra åtgärder som leder till verkligt sänkta energikostnader och minskad miljöpåverkan.

Lagkrav på individuella mätare för energiförbrukning

IMD är ett lagkrav som införs för såväl nya som äldre flerbostadshus från den 1 juli 2021. Varje enskild lägenhet måste utrustas med individuella mätare för att värme- och varmvattenenergiförbrukningen ska kunna mätas per hushåll och debiteras därefter.

Bakgrunden till detta är att EU vill sänka energiförbrukningen för främst uppvärmning av varmvatten i fastigheter, vilket i Sverige utgör mer än 20 % av klimatavtrycket från fastigheter.

IMD leder till höga kostnader för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Trots att syftet är gott, har det visat sig att IMD i sig inte nödvändigtvis leder till vare sig energibesparingar, sänkta kostnader eller minskad miljöpåverkan. IMD bygger på att konsumenten förväntas ändra sitt beteende när förbrukningen mäts på individnivå, vilket inte i sig innebär en sänkning av konsumtionen. Däremot är själva installationen av individuella mätare, främst i äldre flerbostadshus, en kostsam åtgärd. 

Garanterad energibesparing ger undantag från IMD-kraven

Regeringen har öppnat upp för ett undantag från kraven på IMD. Undantaget gäller fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som istället för IMD genomför andra åtgärder som är lika effektiva eller ger högre energibesparing än IMD. Detta ger helt nya möjligheter att satsa på att installera ett system som verkligen ger reell energibesparing och därmed sänkta kostnader och minskat klimatavtryck. Evertherm från Ecoclime är just ett sådant system.

Sänk energikostnaderna och höj fastighetsvärdet med smart energioptimering

– Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kan välja Evertherm-systemet istället för att installera IMD och då uppnå garanterad energibesparing och klimatnytta, samtidigt som man minskar de årliga kostnaderna för energin, servicen och administrationen som följd av IMD. Detta gör i förlängningen att man inte behöver höja hyrorna för hyresgästerna, säger Lennart Olofsson, vd på Ecoclime.

Kostnadsbesparingarna gör även att fastighetsvärdet ökar mer än vad investeringen i Evertherm kostar, vilket inte är fallet med IMD. Detta gäller generellt såväl i privatägda hyresfastigheter som i bostadsrättsfastigheter med boarea (BOA) över 1500 m².

Lönsam energieffektivisering istället för IMD

Systemet Evertherm SEW återvinner mer än 90 % av värmeenergin från avloppsvattnet och recirkulerar det i fastigheten. Detta är, näst efter luftvärmeåtervinning, den mest energi-, klimat och kostnadseffektiva åtgärden en fastighetsägare kan göra för att förbättra energiprestandan i en äldre byggnad. Systemet är helt underhållsfritt och har utvecklats via installationer i avloppsreningsverk sedan 2013 och vidare för fastigheter inom flera samarbetsprojekt tillsammans med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Skanska, Stockholmshem, Växjöbostäder och Folkets Hus i Vilhelmina. Evertherm föreskrivs nu i ökande grad av fastighetsägare, byggherrar och konsulter vid nyproduktion av fastigheter samt i ROT-projekt i äldre fastigheter.

– Vi kan idag presentera ett komplett energikoncept där vi garanterar energieffektiviseringen och kan också medfinansiera investeringen. Om alla äldre fastigheter i Sverige installerade en anläggning som återvinner över 90 % av energin i spillvatten, skulle vi kunna spara upp emot 3,7 TWh årligen, enligt externa bedömare. För att producera motsvarande energimängd med solceller krävs investeringar i storleksordningen 40 miljarder SEK, avslutar Lennart.

Läs mer om potentialen med Evertherm:

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år

Är det här lönsamt? Testa att räkna själv 

Med Evertherms kalkylator kan du räkna själv på din potentiella kostnads- och klimatbesparing. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan se en simuleringsmodell för vilket resultat en investering i Evertherms system skulle ge. Genom att fylla i uppgifter får man ett automatiserat svar med den bifogade avkastningskalkylen.