PRODUKTER

Kompletta system för flerbostads­hus och industri

Den här delen riktar sig till dig som är intresserad av en fördjupning när det gäller de tekniska egenskaperna och förutsättningarna för dimensionering av ett Evertherm-system för flerbostadshus respektive avloppsreningsverk.

Torbjörn Jonasson
Produktchef
073-073 56 16
Peter Bodin
Försäljning
+46 70-555 61 18
FÖR FLERBOSTADSHUS

Evertherm SEW

Evertherm SEW är ett unikt systemkoncept som tar vara på upp till 95 % av spillvattnets energi och gör det möjligt att återföra den energin till fastigheten. Konceptet som gör det möjligt är ackumulering över dygnet, i kombination med beprövade material och effektiv överföring mot fastighetens värme- och varmvattensystem.

Utomhus
 • Pumpgrop med tuggerpump i mark (isolerad)
 • Bufferttank i mark (isolerad)
 • Kollektortank i mark (isolerad)
 • Integrerat styrsystem i undercentral
 • Värmepump i undercentral
 • Avlämning mot ackumulatortank i undercentral
Inomhus
 • Pumpgrop med tuggerpump i mark (isolerad)
 • Bufferttank i undercentral
  - Buffertmoduler
  - Pumpmodul
 • Kollektortank i undercentral
  - Kollektormoduler
  - Pumpmodul
 • Integrerat styrsystem i undercentral
 • Värmepump i undercentral
 • Avlämning mot ackumulatortank i undercentral
Produktblad SEW
PDF
Produktblad SEW
PDF
Produktblad SEW
PDF
White paper
PDF
Dimensioneringshjälp
PDF
Föreskrivningstext
PDF
Testa om en investering i Evertherm SEW går att räkna hem i din fastighet:
RÄKNA SJÄLV
FÖR AVLOPPSRENINGSVERK och industri

Evertherm ARV

I många processer finns det mycket låg- och högvärdig energi att återvinna. Vissa miljöer kräver mer än andra.

ARV
 • Anpassad för energiåtervinning i avloppreningsverk och industri
 • Återför energi ur spillvattnet till fastigheten eller processerna
 • Enkel och driftsäker lösning