REFERENSPROJEKT

Evertherm har bidragit till bättre driftnetto och minskade klimatutsläpp sedan 2014

Återvinning av värmeenergi i spillvatten är en av de mest kostnadseffektiva och klimatsmarta åtgärden för att en större fastighet ska uppnå den energiklassning som gäller vid nyproduktion av eller ROT-arbete i flerbostadshus. Det är också ett bra sätt för avloppsreningsverk att värma upp sina lokaler med värmeenergi som finns i avloppsvattnet. Läs nedan om några befintliga installationer.

Martin Johem
Projektchef
070 - 593 99 70
Lars Gyllenstedt
Internationella affärer
Svar på de vanligaste frågorna kring Evertherms lösning hittar du i vår FAQ (Frågor & Svar) > >
Öka fastighets­värdet med bevisat effektiv metod

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt White paper >>