REFERENSPROJEKT

Evertherm har bidragit till bättre driftnetto och minskade klimatutsläpp sedan 2017

Återvinning av värmeenergi i spillvatten är den mest kostnadseffektiva och klimatsmarta åtgärden för att en större fastighet ska uppnå den energiklassning som gäller vid nyproduktion av eller ROT-arbete i flerbostadshus. Det är också ett bra sätt för avloppsreningsverk att värma upp sina lokaler med värmeenergi som finns i avloppsvattnet. Läs nedan om några befintliga installationer.

Martin Johem
Projektchef
070 - 66 80 481
Svar på de vanligaste frågorna kring Evertherms lösning hittar du i vår FAQ (Frågor & Svar) > >
En säker metod för att öka fastighetsvärdet

Evertherms systemlösning för återvinning av energi i fastigheter har en direkt påverkan på fastighetsvärde och driftnetto, samtidigt som det möjliggör grön finansiering och marktilldelning.

RÄKNA SJÄLV
Eller ladda ned vårt White paper >>