REFERENSPROJEKT

Alabastern

Underhållsfri återvinning av värmeenergi i fastigheten Alabastern.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Februari 2020
Återvinner 73,9 MWh per år

En halverad energianvändning

I Växjö har Växjöbostäder genomfört en omfattande renovering och energieffektivisering av alla hyreslägenheter byggda 1966–68 i fastigheten Alabastern. Arbetet hade bl a som mål att halvera energianvändningen för uppvärmning av varmvatten och värme i fastigheten.

Värmeåtervinning utan underhåll

Evertherms nyckelfärdiga anläggning för återvinning av värmeenergi driftsattes februari 2020. Lösningen är självrengörande (= utan underhåll) och har en förväntad teknisk livslängd på 40-50 år.

Se filmen från Energikontor Sydost om Evertherm SEWs energiåtervinning:

Alabastern

Våra referensuppdrag