REFERENSPROJEKT

Älvdansen

Nybyggnadsprojekt i Enköping med hyresrätter och trygghetsbostäder. Målet är att nå en förbrukning på 42 kWh/ kvm och år.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
2023
Återvinningsgrad av spillvatten 94 %

Projektet för Evertherm är ett nyproduktionsprojekt med 92 hyreslägenheter finansierade med investeringsstöd samt 62 trygghetsbostäder, i nya området Älvdansen i Enköping.  Trygghetsbostäder är en form av mellanbostad med hög tillgänglighet. Nyproducerade hyreslägenheter byggda med investeringsstöd ger attraktiva hyror. Inflyttning sker under 2023.

För att uppnå de högt ställda kraven att komma under42kWh/kvm, år så har Lindbäcks Bygg använt Evertherm SEW i flertalet projekt där de kommer ner under dessa nivåer med god marginal.

Här beräknas vi återvinna mer än 94% av energin med en potential att leverera 290 MWh per år. På grund av markförhållandena så passade det bäst att använda våra inomhusmoduler som placeras i undercentralen.

Illustration: Sveafastigheter

Älvdansen

Våra referensuppdrag