REFERENSPROJEKT

Bjurholms kommun

Sänkt elkostnad för uppvärmning med 75 %.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Mars 2016
Minskad elförbrukning med 75%

Sänkt elkostnad för uppvärmning med 75 %

Avloppsreningsverket i Bjurholm hanterar vattenrening för 950 anslutna hushåll i tätorten. Direktverkande el användes för uppvärmning av fastigheten. Efter att kollegorna i Vilhelmina, som redan installerat Evertherm ARV, lämnat goda referenser valde även Bjurholms kommun att installera systemlösningen.

Snabb installation och helt utan underhåll

Installationen av Evertherms ARV-anläggning tog två dagar och genomfördes i mars 2016 – helt utan driftstopp i verksamheten.

“Installationen har levererat all energi för uppvärmning av fastigheten och sänkt elkostnaderna för uppvärmning med 75 %, det fungerar helt utan service eller underhåll.”
Kenta Eklund, Bjurholms kommun

Bjurholms kommun

Våra referensuppdrag