REFERENSPROJEKT

Docenten

Med en ny återvinningsanläggning med inomhustankar cirkulerar värmeenergin från köks- och badrumsspillvattnet.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
September 2021
Mer än 90 % energiåtervinning från spillvattnet

Nytt boende i Uppsala utformas för ett minimalt behov av tillförd energi

SKB:s fastighet Docenten blir deras första nybyggnation i Uppsala. Projektet följer en innovativ miljöprofil med satsningar på låg energianvändning, bra inomhusklimat och hållbara material. Målet för energianvändning är att ligga under 55 kWh per m² och år.

Flera miljöinnovationer i SKB:s nya fastighet

Kvarteret har miljövänliga tvättstugor och har ett stort cykelgarage med egen spolplats för hyresgästerna. Fastigheten genererar också egen el från solceller på taket och är dessutom utrustat med värmeåtervinningssystemet Evertherm SEW för cirkulär energi från spillvattnet.

 

Ett klimatsmart kvarter med värmeåtervinning från spillvattnet

Från de 122 lägenheterna kan Evertherm-systemet återvinna upp till 95 % av energin från spillvattnet för att sedan återföra det till fastighetens värmesystem. Detta bidrar till att uppnå energimålen och minska klimatavtrycket då värmeenergin i spillvattnet utgör så mycket som 30–50% av moderna fastigheters totala energianvändning.

 

Energiåtervinning med anläggning inomhus

Hela återvinningssystemet är placerat inomhus, med en yta på runt 25 m², där samtliga delar är lättillgängliga i källaren.

Illustration fastighet: Studio Superb.

Docenten

Våra referensuppdrag