REFERENSPROJEKT

Dubbelkrut

Med en platseffektiv inomhuslösning kan vi återvinna 92 % av energin från spillvattnet.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Hösten 2022

Med närheten till friluftsområde som byggs fyra lamellhus i trästomme och med innovativ teknik som ger en energianvändning som ligger nära hälften av kravet i BBR.

Husen byggs med mellan fyra och sex våningars höjd, med fasader i naturmaterial som trä och skiffer. Ecoclime är med och levererar en lösning för spillvattenåtervinning för att optimera energiprestandan i lägenheterna. Det innebär att man tar vara på den energi som kommer från spillvatten och återanvänder det till värmesystemet. Husen kommer även förses med solceller på taken.

Projektet genomförs med Lindbäck Bygg och SBB.

Illustration nedan: Nordmark & Nordmark

Dubbelkrut

Våra referensuppdrag