REFERENSPROJEKT

Folkets Hus Vilhelmina

EU-projekt i Vilhelmina visar på enorm energieffektivisering.
KUND
DRIFTSATT
Februari 2020
KLIMATNYTTA
7 ton minskade CO2-ekvivalenter per år

Energiåtervinning från badhusets stora spillvattenflöden i Folkets Hus

Evertherms lösning för värmeåtervinning ur spillvatten har installerats i Vilhelmina Folkets Hus, fastigheten rymmer bl a badhus, bibliotek, bowlinghall och kontor för 40 anställda. Med Evertherm SEW återvinns i snitt 226 kWh värmeenergi från badhusets spillvatten per dygn. Den återvunna energin återförs till fastighetens varmvatten och värmesystem som en del av utvecklingsprojektet Ecofast för att bevisa att det går att uppnå energi- och miljömål utan att behöva sänka någon form av standard för de som vistas i lokalerna.

Återvinningen motsvarar på årsbasis drygt 82 MWh och ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO2 utsläpp. Integrerat med fastighetens totala energisystem så visar projektet på en stor energieffektivisering och miljövinster. Projektet Ecofast delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Folkets Hus Vilhelmina

Våra referensuppdrag