REFERENSPROJEKT

Karteschen 4

ROT-projektet i Stockholm förväntas ge upp till 95 % återvinning av energin från spillvattnet.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
hösten 2021
Möjlighet att spara upp till 140 MWh/år

Solporten energirenoverar flerbostadshus i Stockholm

Fastigheten Karteschen 4 uppfördes 1938 nära Värtahamnen i Stockholm och byggdes om 1993. Nu ska huset effektiviseras med värmeåtervinning från fastighetens spillvatten för att nå en bättre energiprestanda. I samband med installationen uppgraderas även fjärrvärmecentralen.

ROT-projekt med upp till 95 % spillvärmeåtervinning

Målet med energieffektiviseringen för Solporten är att minska energi- och driftkostnaderna och reducera sitt klimatavtryck. Med Evertherms systemlösning för återvinning av energi kan upp till 95 % av värmeenergin som finns tillgänglig i spillvattnet återföras till husets värmesystem. På så sätt cirkulerar tillförd energi för värme och tappvarmvatten upp till 20 gånger.

"Den överlägsna återvinningsgraden som Evertherm levererar har inget motstycke på marknaden. Det var en självklarhet att testköra detta i en av våra fastigheter."
Kristoffer Wilhelmsson, VD på Solporten

 

Värmeåtervinningen ur spillvattnet från de 68 lägenheterna har potentialen att ge en energibesparing på upp till 140 MWh/år, något som motsvarar en minskning på drygt 25 % av fastighetens totala energianvändning för uppvärmning.

Systemet togs i drift hösten 2021

Ett annat av Ecoclimes dotterbolag, H-Gruppen, agerar som totalentreprenör för hela energirenoveringsprojektet. Installationen av energiåtervinningen blev klart till sena hösten 2021.

Karteschen 4

Våra referensuppdrag