REFERENSPROJEKT

Nektaren

Genom att installera Evertherm SEW återvinns 95% av energin från spillvattnet, vilket motsvarar 273,6MWh energi per år.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Bygg start 2022

I Uppsala kommer det byggas 162 lägenheter för ungdomar mellan 18-25 år. Husen byggs klimatneutralt och med låga hyror. Husen byggs helt i trä och är ett samarbete med SBB, Linbäcks Bygg, Uppsala Universitet och Tengbom arkitekter. Konceptet gör att unga människor ska kunna få en egen lägenhet och komma ut på bostadsmarknaden.

Hela kvarteret i kommer att ha en gemensam gårdsyta med mycket grönska, träd och buskar som gynnar biologisk mångfald. I två av de tre husen kommer det att finnas inomhusparkeringar för cyklar.

Projektet går också hand i hand med Uppsalas åtagande i att vara helt klimatneutralt år 2030.

Illustration: Lindbäcks Bygg

Nektaren

Våra referensuppdrag