REFERENSPROJEKT

Norrtåg

Norrtåg återvinner värmen i spillvattnet för att höja temperaturen på inkommande kallvatten – och därmed spara stora mängder energi.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Oktober 2017
Återvinner stora mängder energi

Återvinner värmen från spillvatten i samband med avisningen av tågen

Vid Norrtågs anläggning i Umeå används stora mängder varmvatten för att isa av tågen. UPT Projektteam såg möjligheten att återvinna värmen i spillvattnet för att höja temperaturen på inkommande kallvatten och därmed spara stora mängder energi. Installationen inkluderar tankar, pumpgrop och styrskåp. Driftsättning och slutbesiktning utfördes i oktober 2017, anläggningen har sedan dess varit i drift utan behov av underhåll eller rengöring.

Sparar stora mängder energi genom värmeväxling

Återvinningen höjer temperaturen på inkommande kallvatten genom att växla utgående spillvatten med hjälp av Evertherms kollektorer. Efter temperaturhöjningen regleras vattnet till rätt temperatur med hjälp av fjärrvärme. Anläggningen är dimensionerad för att leverera ca 180 kW vid en spillvattentemperatur om 25 grader.

Norrtåg

Våra referensuppdrag