REFERENSPROJEKT

Solterrassen

Återvinner 94 % av tillgänglig energi ur avloppsvattnet.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Maj 2018
Återför 94 % av tillgänglig energi

Återvinning av spillvattenvärme i Skanskas fastighet Solterrassen i Umeå

I den södra delen av Umeå, på stadsdelen Teg, uppförde Skanska ett modernt stadsboende med inflyttning 2018. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård. Hållbarhet har varit ett ledord i projektet; Solterrassen är Svanenmärkt och fick utmärkelsen ”Bästa bostadsprojekt 2018 – Sveriges nöjdaste bostadskunder”.

"Evertherm har visat stort intresse under installationen och efter igångsättande för att resultatet skall bli så bra som möjligt."
Mats Andersson, affärsutvecklare på Skanska

Anläggning för återvinning av energi ur spillvatten

Evertherm har installerat en nyckelfärdig återvinningsanläggning, Evertherm SEW, med möjlighet att återföra 90–95 % av tillgänglig energi ur avloppsvattnet. Återvinningsanläggningen består av pumpgrop, bufferttank, kollektortank, värmepump samt styrsystem för drift, övervakning och optimering. Tankarna har grävts ner utomhus vid ett cykelförråd och övrig utrustning är placerad inomhus i teknikrummet. Anläggningen är självrengörande och kräver därmed minimalt med underhåll.

Solterrassen

Våra referensuppdrag