REFERENSPROJEKT

Storfågeln

298 bostäder, ger stora spillvattenmängder, vi använder två systemlösningar för att ta hand om all energi och får en potential att återvinna 521 MWh.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Hösten 2022

Projektet utformas som flerbostadshus i trä, det kommer vara en blandning av kvarterstruktur och friliggande hus. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver detta ger krav på inomhusmiljön i husen med bra ventilation, värme, rikligt med dagsljus med mera. Byggnaderna granskas av Sweden Green Building Council, som även genomför miljöcertifieringarna, för att nå Miljöbyggnad silver. Husen byggs med trästomme i fabrik och kommer till byggarbetsplatsen för montage till färdiga hus. Detta förkortar byggtiden, ger ett mer resurseffektivt byggande och där med mer hållbart. På grund av stora spillvattenmängder från 298 bostäder så använder vi två systemlösningar för att ta hand om all energi.

Illustration: Heimstaden

Storfågeln

Våra referensuppdrag